Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Levering finder kun sted til lande indenfor EU.

Gældende regler for privatkunder:

Salgs- og leveringsbetingelser:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Kosmolet A/S. Alle aftaler indgås på dansk.
Aftaler med børn og unge under 18 år, kan kun indgås af forældre eller andre der lovligt kan handle på barnet eller den unges vegne.

Vi leverer fragtfrit ved privatkøb over 295 kr. i Danmark.

Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.

Website og shoppen opdateres løbende.

Ordrebekræftelse:

Du vil blive tilbudt mulighed for at printe en kopi af din ordrebekræftelse efter endt køb. Denne sendes også til den oplyste e-mail adresse.
Ønsker du på et senere tidspunkt at få tilsendt en kopi af ordrebekræftelsen, kan du kontakte vores kundecenter, som vil sende dig en kopi pr. e-mail.

Reklamation:

Kosmolet kontrollerer alle varer inden afsendelse. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget.
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Kosmolet A/S skal påberåbes i rimelig tid efter at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Ved reklamation kontakt venligst:
Kosmolet A/S / Kundeservice
Tel: 4495 8000 FREE: 4495 8000
Mail: info@nilensjord.dk

Betaling:

Når du har fundet de varer du skal bruge og har lagt dem i indkøbskurven, vælger du betalingsmåde.
Der kan betales med Dankort, Visa, Mastercard, American Express og JCB.
Der er ingen gebyrer på betaling.

Som internetforbruger anbefaler vi at læse om sikkerhed på nettet, som er udarbejdet af Forbrugerrådet og Foreningen for Dansk Internet Handel.

Priser:

Alle oplyste priser er inkl. 25% moms.

Forsendelse og levering:

Levering fra Kosmolet A/S anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelse sker med Postdanmark.

Levering finder kun sted til lande indenfor EU.

Leveringstiden er 3-5 arbejdsdage.

Ved valg afhentning på pakkested, modtages sms om afhentningstidspunkt

Kosmolets datapolitik:

Kosmolet A/S (”Kosmolet”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Kosmolet er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Kosmolet behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. 

1. FÆLLES DATAANSVARLIGE 

Kosmolet A/S, Hvedemarken 12, 3520 Farum, telefon 44 95 80 00, CVR.nr.: 10 30 54 03, e-mail info@nilensjord.dk.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL 

I forbindelse med at du handler med Kosmolet via vores hjemmeside eller deltager i konkurrencer, som Kosmolet afholder eller er tilknyttet til, har Kosmolet i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger: 

▪ Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer 

▪ IP-adresse 

▪ Oplysninger om dit køb 

 Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen. 

Kosmolets behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Kosmolet har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre handler og servicere dig som kunde. 

Deltager du i en konkurrence, er Kosmolets behandlingsgrundlag tillige baseret på den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Kosmolet har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne afholde konkurrencer og fremsende præmier til vinderne. 

Såfremt du afgiver en kundeanmeldelse og specifikt accepterer, at Kosmolet må dele din udtalelse på de sociale medier eller Kosmolets hjemmeside, behandler Kosmolet dine oplysninger på baggrund af den legitime interesse artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Kosmolet har heri. 

Kosmolet behandler oplysninger om din IP-adresse til løbende forbedring af vores hjemmeside samt til logning af dit køb. Kosmolet registrerer i forbindelse hermed, hvilke områder på hjemmesiden der besøges, og hvor længe brugeren opholder sig på de enkelte områder. Kosmolets behandlingsgrundlag udspringer af den legitime interesse, som Kosmolet har i at analysere hjemmesidedata med henblik på forbedring og udvikling, jf. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som du finder på vores hjemmeside. 

Almindeligvis modtager vi ovenstående personoplysninger direkte fra dig. Deltager du i en konkurrence, som Kosmolet ikke udbyder, men hvor Kosmolet er tilknyttet, vil vi som en naturlig del af konkurrenceafholdelsen modtage dine personoplysninger fra den dataansvarlige, der afholder konkurrencen. 

4. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER 

Dine personoplysninger behandles af Kosmolet, medmindre anden brug følger af kundeforholdets karakter. 

I forbindelse med oprettelse i Kosmolets IT-systemer, vil dine oplysninger blive videregivet til Navitech, som udbyder Kosmolets IT-system og hoster Kosmolets IT-systemer. Dine oplysninger kan endvidere blive videregivet til Microsoft, der udbyder Kosmolets Office365 løsning. 

Dine personoplysninger vil blive videregivet til Simpel Solutions, som driver vores hjemmeside og webshop. 

Derudover vil dine personoplysninger blive videregivet til det fragtfirma, der skal levere dine varer eller levere din præmie, såfremt du har deltaget i og vundet en konkurrence. 

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til sociale medier, eksempelvis Facebook, såfremt du deltager i en konkurrence, som bliver annonceret og afholdt på et socialt medie. Dine personoplysninger kan endvidere blive videregivet til sociale medier, eller den service der hoster Kosmolets hjemmeside, såfremt du accepterer, at Kosmolet deler din udtalelse om et Kosmolet produkt herpå. 

Såfremt du måtte have en negativ reaktion på Kosmolets produkter, er Kosmolet forpligtet til at videregive dine personoplysninger samt oplysninger om din reaktion til EU kommissionens kosmetikdatabase (CPNP), jfr. art. 21 og 23 i Europaparmalentets og rådets forordning Nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter. 

5. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER 

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Kosmolet har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Kosmolet en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger. 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. 

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Kosmolet ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. 

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i Kosmolet, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Morten Weihe Olsen, info@kosmolet.dk. ;

6. DATAPORTABILITET 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. 

7. VARIGHED AF OPBEVARING 

Dine personoplysningerne vil blive slettet senest 5 år efter, at vi har afsluttet din seneste ordre. 

Metadata, herunder IP-adresser, fra vores hjemmesides slettes 2 gange årligt, senest 2 år efter de er indsamlet. 

Har du deltaget i en konkurrence, vil dine personoplysninger blive slettet senest 2 år efter, at konkurrencen er afsluttet. 

Personoplysninger som modtages i forbindelse med, at Kosmolet deler din kundeanmeldelse på de sociale medier eller internettet, vil blive slettet 2 år efter din udtalelse er blevet publiceret. 

Oplever du en negativ reaktion på et af vores produkter, opbevarer vi oplysninger herom i 1 år fra, at vi får viden herom, for at kunne sende dig et andet produkt og for at sikre historikken om din reaktion, i tilfælde af at der opstår en ny reaktion. 

8. KLAGE 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

 

Samtykkeerklæring (Nyhedsbrev):

Kosmolet A/S (”Kosmolet”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, hvilket bl.a. betyder, at Kosmolet er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Kosmolet behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. 

Ved at underskrive denne samtykkeerklæring giver du specifikt samtykke til, at Kosmolet må behandle personoplysninger om dig i forbindelse med at Kosmolet sender nyhedsbreve til dig. 

1. DATAANSVARLIG 

Kosmolet A/S, Hvedemarken 12, 3520 Farum, telefon 44 95 80 00, CVR.nr.: 10 30 54 03, e-mail 

info@nilensjord.dk. 

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL 

Med henblik på at overholde både markedsføringslovens regler og persondataforordningens regler skal du give specifikt samtykke til, at Kosmolet må fremsende dig et nyhedsbrev i markedsføringsmæssige øjemed. 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER 

Dine personoplysninger behandles af Kosmolet, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil blive videregivet Kosmolets databehandler, der på vegne af Kosmolet står for udsendelse af nyhedsbreve. På nuværende tidspunkt benytter Kosmolet MailChimp. 

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, INDSIGELSER OG DATAPORTABILITET 

Du kan læse om dine rettigheder i Kosmolets datapolitik, som du allerede har fået udleveret. Har du ikke længere Kosmolets datapolitik, kan du få den udleveret igen ved forespørgsel. 

5. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

6. VARIGHED OG OPBEVARING 

Dine personoplysningerne vil blive opbevaret indtil du framelder dig Kosmolets nyhedsbrev, herunder ved at tilbagekalde dit samtykke. 

7. KLAGE 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

 

Samtykkeerklæring (Deltagelse i testpanel nr. I):

Kosmolet A/S (”Kosmolet”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at du som mulig testpaneldeltager skal oplyses om, hvilke af dine personoplysninger Kosmolet behandler, samt hvilke rettigheder du har. 

Ved at underskrive denne samtykkeerklæring giver du specifikt samtykke til, at Kosmolet må behandle personoplysninger om dig, i forbindelse med at vi udvælger kommende testpaneldeltagere. 

1. DATAANSVARLIG 

Kosmolet A/S, Hvedemarken 12, 3520 Farum, telefon 44 95 80 00, CVR.nr.: 10 30 54 03, e-mail 

info@nilensjord.dk. 

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL 

I forbindelse med dit ønske om at deltage i Kosmolets testpanel, vil Kosmolet i nødvendigt omfang behandle følgende personoplysninger om dig: 

▪ Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer 

▪ Alder 

Behandlingen af dine personoplysninger benyttes til at udvælge de testpaneldeltagere, der skal medvirke i den endelige test af Kosmolets produkter. 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen. 

Kosmolets behandlingsgrundlag udspringer af dit specifikke samtykke, jfr. artikel 6 (1) (a) i persondataforordningen, som du afgiver ved at underskrive denne samtykkeerklæring. 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER 

Dine personoplysninger behandles af Kosmolet, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. 

I forbindelse med oprettelse i Kosmolets IT-systemer, vil dine oplysninger blive videregivet til Navitech, som udbyder Kosmolets IT-system og hoster Kosmolets IT-systemer. Dine oplysninger kan endvidere blive videregivet til Microsoft, der udbyder Kosmolets Office365 løsning. 

Derudover vil dine personoplysninger blive videregivet til det fragtfirma, der skal levere dine testprodukter, såfremt du bliver udvalgt til at deltage i testen. 

Dine personoplysninger vil endvidere blive videregivet til SurveyMonkey, hvori du udfylder og besvarer testformularer- og skemaer, hvis du bliver udvalgt til at deltage i testen. 

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING OG INDSIGELSER 

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Kosmolet har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Kosmolet en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger. 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. 

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Kosmolet ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. 

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i Kosmolet, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Morten Weihe Olsen, info@kosmolet.dk. ;

5. DATAPORTABILITET 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. 

6. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

7. VARIGHED OG OPBEVARING 

Dine oplysninger vil blive gemt så længe du deltager i testpanelet, hvor du hvert år skal bekræfte, at du fortsat ønsker at deltage i vores testpanel. 

I særlige tilfælde kan vi have behov for at opbevare dine oplysninger i længere tid. I sådanne tilfælde vil vi indhente et særskilt samtykke hertil. 

8. KLAGE 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

 

Samtykkeerklæring (Deltagelse i testpanel nr. II):

Kosmolet A/S (”Kosmolet”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at du som testpaneldeltager skal oplyses om, hvilke af dine personoplysninger Kosmolet behandler, samt hvilke rettigheder du har. 

Ved at underskrive denne samtykkeerklæring giver du specifikt samtykke til, at Kosmolet må behandle nedenstående følsomme personoplysninger om dig. 

1. DATAANSVARLIG 

Kosmolet A/S, Hvedemarken 12, 3520 Farum, telefon 44 95 80 00, CVR.nr.: 10 30 54 03, e-mail 

info@nilensjord.dk. 

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL 

I forbindelse med din deltagelse i Kosmolets testpanel, vil Kosmolet i nødvendigt omfang behandle følgende følsomme personoplysninger om dig: 

▪ Helbredsoplysninger 

Behandlingen af dine helbredsoplysninger benyttes i forbindelse med test af vores make-up og/eller hudplejeprodukter. 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen. 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER 

Dine personoplysninger behandles af Kosmolet, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. 

Dine personoplysninger vil blive videregivet til SurveyMonkey, hvori du udfylder og besvarer testformularer- og skemaer. 

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, INDSIGELSER OG DATAPORTABILITET 

Du kan læse om dine rettigheder i Kosmolets datapolitik, som du allerede har fået udleveret. Har du ikke længere Kosmolets datapolitik, kan du få den udleveret igen ved forespørgsel. 

5. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

6. VARIGHED OG OPBEVARING 

Dine oplysninger vil blive gemt så længe du deltager i testpanelet, hvor du hvert år skal bekræfte, at du fortsat ønsker at deltage i vores testpanel. 

I særlige tilfælde kan vi have behov for at opbevare dine oplysninger i længere tid. I sådanne tilfælde vil vi indhente et særskilt samtykke hertil. 

7. KLAGE 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Vi anvender cookies:

For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på din computer. Det gør de fleste store websites.

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Google Analytics
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger
/ Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Kosmolet A/S, skal du rette henvendelse på info@kosmolet.dk eller telefon 4495 8000. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Fortrydelsesret:

Kosmolet A/S yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varerne ifølge lovgivningen om fjernsalg. Hvis du har købt en vare hos Kosmolet A/S, har du ret til at fortryde købet. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget din vare. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen. Du skal også give os tydelig meddelelse om dette. Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du kan sende varen retur med Post Danmark til nedenstående adresse. Det er ikke muligt at indlevere returvaren personligt.


Returfragten afholdes af køber. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering

Returadresse:

Kosmolet A/S
Att: Retur
Havremarken 14
DK - 3520 Farum


Kosmolet A/S modtager ikke pakker på efterkrav.

Varens stand, når du sender den retur:

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Bortfald af fortrydelsesretten

Ved levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, bortfalder fortrydelsesretten hvis forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Klageadgang:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@kosmolet.dk eller på telefon 4495 8000. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, telefon 4171 5000.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@nilensjord.dk.

 

Gældende regler for kontokunder:

Salgs- og leveringsbetingelser:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Kosmolet A/S. Alle kontrakter indgås på dansk.

Betalingsbetingelser:

Som aftalt ved indgåelse af forhandling.

Priser:

Alle oplyste priser er eksl. moms.

Reklamation:

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Kosmolet A/S skal påberåbes ved modtagelse af ordren.

Ved reklamation kontakt venligst:

Kosmolet A/S / Kundeservice
Tel: 4495 8000
Mail: info@nilensjord.dk